“Cuir Fáilte roimh Theangacha”

Jill Mc Mahon

20/04/2022

All News | Circulars

D’fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, inniu go mbeadh síneadh le modúl samplóra teangacha bunscoile “Cuir Fáilte roimh Theangacha” le haghaidh bliain bhreise agus thug sí cuireadh do bhunscoileanna iarratas a chur isteach ar rannpháirtíocht sa mhodúl.

Méadófar fad an mhodúil in 2022/23 ó sé seachtaine go hocht seachtaine. Méadófar an deontas do scoileanna rannpháirteacha freisin ó €400 in aghaidh an ranga suas go huasmhéid €1,600….

Léigh tuilleadh ar shuíiomh na Roinne