Irish-Language Patron
for Irish Language Schools

Garda Vetting

Policies

Recruitment

Croí na Scoile

Publications

Latest News

Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh

Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh

Boird Bhainistíochta ar Scoileanna Bainistíonn an bord bainistíochta an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé cuntasach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le meon sainiúil (éiteas) na scoile agus tá sé cuntasach don phátrún as an méid sin a...

read more
Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Ní mór na cuntais bhliantúla a ullmhú leis an leagan is déanaí de cairt chuntas an FSSU (Lúnasa 2023) atá ar fáil anseo ar ár suíomh idirlín. Beidh na cóid seo i bhfeidhm don bhliain dar críoch Lúnasa 2023 agus tá sé tábhachtach liosta reatha na gcód ainmniúil i...

read more

Who are we?

The Biggest Patron Of Irish-Medium Schools

An Foras Pátrúnachta is a national patron of Irish-medium schools at both primary and secondary level. Foras Pátrúnachta was founded in 1993 so that schools would have an Irish-medium choice of patronage. As a school patron and a management body, it is our vision to develop, strengthen and promote Irish-medium education throughout the country.

Find A School

There are 80 schools under our patronage at both primary and secondary levels. ver 17,000 students attend our schools across 23 counties. There are 1,400 staff employed in our schools.