The Irish-Medium Patron

for Irish-Medium Schools

Garda Vetting

Policies

Recruitment

Croí na Scoile

Log In

Latest News

Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cláraigh anois don Chruinniú Cinn Bhliana a bheidh ar siúl Déardaoin, 8 Nollaig 2022, 7.in ar Zoom. Agus clárúchán déanta agat ag an nasc thíos, seolfar ríomhphost chugat an oíche roimh ré, 7ú Nollaig leis an nasc Zoom. Faigh anseo Clár an Chruinnithe...

read more
TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

Tá An Foras Pátrúnachta, COGG, agus Gaeloideachas ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an...

read more

Who Are We?

The Biggest Patron Of Irish-Medium Schools

An Foras Pátrúnachta is a national patron of Irish-medium schools at both primary and secondary level. An Foras Pátrúnachta was founded in 1993 so that schools would have an Irish-medium choice of patronage. As a school patron and a management body, it is our vision to develop, strengthen and promote Irish-medium education throughout the country.

Find A School

There are 80 schools under our patronage at both primary and secondary levels. Over 17,000 students attend our schools across 23 counties. There are 1,400 staff employed in our schools.