Irish-Language Patron
for Irish Language Schools

Garda Vetting

Policies

Recruitment

Croí na Scoile

Publications

Latest News

Rialálaí Carthanas: Oibleagáidí Comhlíonta a Chomhlíonadh

Rialálaí Carthanas: Oibleagáidí Comhlíonta a Chomhlíonadh

Rialálaí Carthanas: Oibleagáidí Comhlíonta a Chomhlíonadh Tiomsaíonn an FSSU faisnéis airgeadais bhliantúil ar scoileanna agus cuireann sé an t- eolas seo ar aghaidh chuig an Rialálaí Carthanas. Chun ceanglais chomhlíonta an Rialálaí Carthanas a chomhlánú, déan...

read more
Suirbhé Inrochtana EPSEN

Suirbhé Inrochtana EPSEN

Faigh an nasc chuig suirbhé inrochtana EPSEN chun é a roinnt le do Scoilphobal: https://accessiblesurveys.com/s2/epsenreview?easyread=true&forcelatest=true Tá an suirbhé seo dírithe ar leanaí agus daoine fásta óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais...

read more

Who are we?

The Biggest Patron Of Irish-Medium Schools

An Foras Pátrúnachta is a national patron of Irish-medium schools at both primary and secondary level. Foras Pátrúnachta was founded in 1993 so that schools would have an Irish-medium choice of patronage. As a school patron and a management body, it is our vision to develop, strengthen and promote Irish-medium education throughout the country.

Find A School

There are 80 schools under our patronage at both primary and secondary levels. ver 17,000 students attend our schools across 23 counties. There are 1,400 staff employed in our schools.