Resources/Finance

Finance

Finance in primary schools and secondary schools

Insurance

Schools are obliged to have adequate insurance cover in place for Public Liability, Employers Liability and content insurances. An Foras Pátrúnachta has a Groupscheme arranged with Aston Lark, providing cover with Allianz. We ask that every board of management organise their school’s insurance with them.

Visit https://www.astonlark.ie/ for more.

(This document is available in English only)

 

FSSU

The FSSU are now in charge of school finance at both levels. All information, documents etc. are available directly by clicking on the logo below or visiting www.fssu.ie

 

Schools financial responsibilities to their patron

  • A yearly budget must be sent to us
  • Yearly accounts (certified or audited) must be sent to us
  • Schools must follow good financial practice i.e. keeping to the direction of the Department and the FSSU.

 

Latest News

Finance
Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Ní mór na cuntais bhliantúla a ullmhú leis an leagan is déanaí de cairt chuntas an FSSU (Lúnasa 2023) atá ar fáil anseo ar ár suíomh idirlín. Beidh na cóid seo i bhfeidhm don bhliain dar críoch Lúnasa 2023 agus tá sé tábhachtach liosta reatha na gcód ainmniúil i...

read more
Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD)

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD)

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD) Caithfidh gach uile scoil atá cláraithe le haghaidh an CBL Tuairisceán ar Shonraí Trádála (RTD) a chomhlánú gach bliain. Bíonn sé sin dlite ag an am céanna leis an tuairisceán deireanach CBL, a chomhlánaítear ag...

read more
Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL don bhliain dar críoch an 31 Lúnasa 2023 De réir Rialachán 24(1) de na Rialacháin maidir le Cáin Bhreisluacha 2010 éilítear ar scoileanna foirm an Tuairisceáin bhliantúil ar Shonraí Trádála (TST) a chur faoi bhráid na...

read more