Acmhainní/Croí na Scoile

Croí na Scoile

Croí na Scoile is an ethics program and a study of different faiths provided to schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta where multi-denominational education is provided.

The program is closely related to self-awareness, reflection, values, citizenship, responsibilities and rights and the exploration of different belief systems.

The special school ethos affects all aspects of school life and Croí na Scoile supports the promotion of respect, mutual understanding and celebration of diversity in a welcoming, open and inclusive way.

Croí na Scoile

General Information

As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Treoir do Scoileanna

Gnéithe & Téamaí

Féilire Bliantúil

Féilire na bhFéilte 2022/23

Oideachas Ilchreidmheach

Multi-D Education

 

Pleanáil Scoile

Céard a bhíonn ar siúl i Scoil Ilchreidmheach?

As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Lámhleabhar Ilchreidmheachais (PDF)

Naisc Idir OSPS & Cláir Éagsúla (PDF)

 

Tá nasc chuig na cáipéisí tacaíochta uile seolta chuig scoileanna, nó is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha sorcha@foras.ie | 086-8596292 

 

Pleanáil Ranga

Tá nasc chuig na cáipéisí tacaíochta uile seolta chuig scoileanna, nó is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha sorcha@foras.ie | 086-8596292

As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Samplaí Scoile

Ionchuimsiú ar Scoil

As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Samplaí ó Scoileanna (PDF)

Físeán Scoile (PDF)

 

Forbairt Ghairmiúil

As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Más spéis le haon scoil cuairt scoile agus seisiún foirne bunaithe ar an ilchreidmheachas a eagrú, iarraim oraibh teacht i dteagmháil le Sorcha agus déanfaimid na socruithe dó. As the Croí na Scoile resources and supports are for school staff, they are available on the Irish version of the page only.

Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

sorcha@foras.ie | 086 8596292