FÉACH SIAR: Comhdháil na bPríomhoidí 2023

Jill Mc Mahon

31/01/2023

Events | All News | Training | Uncategorized

An chéad áis chun tacú le daltaí bunscoile trasinscneacha seolta ag Comhdháil An Foras Pátrúnachta

‘Ionchuimsitheacht’ an téama a bhí faoi chaibidil ag Comhdháil 2023

An Foras Pátrúnachta, TENI & COGG

Bhailigh príomhoidí ó scoileanna An Foras Pátrúnachta den chéad uair le trí bliana i gCaisleán Barberstown, Teach Strafáin, Co. Chill Dara, Dé hAoine 27 Eanáir.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “Tá an-áthas orainn go raibh cleachtóirí, taighdeoirí agus príomhoidí ag roinnt a gcuid saineolais lenár bpríomhoidí scoile. I measc na gcleachtóirí, sheol Hannah Solley ó TENI (Trans Equality Network Ireland) áiseanna nua chun tacú le daltaí bunscoile trasinscneacha. Seo an chéad áis dá leithéid atá curtha ar fáil do bhunscoileanna ag patrún scoile.”

Dúirt Solley (Oifigeach Tacaíochta Teaghlaigh & Oideachais TENI), “Tá dhá áis seolta again inniu “Treoirlínte Dea-Chleachtais maidir le Féiniúlacht & Léiriú Inscne” agus “Féiniúlacht Inscne & Léiriú Inscne”. Tá aitheantas ar leith ag dul don Foras Pátrúnachta agus do COGG as an gceannaireacht a ghlac said na tacaíochta seo a ullmhú do leibhéal na bunscoile.”

Gné eile den ionchuimsitheacht a bhí faoi chaibidil ag an gcomhdháil ná an t-oideachas speisialta. Thug John Kearney, (Príomhfheidhmeannach CNOS) an mhórchaint ar oideachas speisialta agus rinne Aisling Uí Fhéich (Gaelscoil na Fuinseoige) cur i láthair maidir le ranganna speisialta a oscailt. Pléadh topaicí eile ar an lá ar nós ceannaireacht, cúrsaí dlí agus ‘An Tairseach’ le COGG. Seoladh suíomh idirlín nua An Foras Pátrúnachta www.foras.ie ag an gcomhdháil mar aon leis na háiseanna do dhaltaí trasinscneacha. I dteannta le háiseanna bhainistíocht scoile, tá an cnuasach is mó de pholasaithe scoile i nGaeilge ar fáil ar an suíomh.

Buíochas lenár n-urraitheoirí ar fad; COGG, Promethean & GDK, Allianz, Aston Lark agus Mason Hayes & Curran.

 

  • Sinéad Nic Giolla Chionnaigh, PDST

Sleamhnáin (PDF)
Ceannaireacht Scoileanna Postanna PC1 & PC11 (ceistneoir) (ar oscailt go dtí 3 Feabhra)
Féinmheastóireachta Scoile an SFGM (suíomh)

 

Buíochas le Seán Ó Mainnín as an ngrianghrafadóireacht ar an lá.