Ciorclán 0011/2024: Socruithe soláthar foirne (bunleibhéal)

Jill Mc Mahon

07/02/2024

Circulars | Recruitment | All News

Ciorclán 0011/2024: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2024/25

Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do bhunscoileanna don scoilbhliain 2024/25. Braitheann leithdháileadh na bpost teagaisc ar scoileanna ar chomhlíonadh na socruithe ath-imlonnaithe atá i bhfeidhm don scoilbhliain 2024/25. Is é ath-imlonnú na mbuanmhúinteoirí/na múinteoirí le CID an mheicníocht a úsáidtear chun poist teagaisc a líonadh. Tá sé an-tábhachtach maidir le cumas na Roinne chun feidhmiú laistigh dá buiséad párolla. Ní bheidh cead ag Boird Bhainistíochta/BOO tús a chur le próiseas earcaíochta chun folúntas teagaisc a líonadh go dtí go mbeidh an Roinn sásta nach bhfuil aon fholúntais ag teastáil chun aon bhuanmhúinteoirí/mhúinteoirí le CID breise a ath-imlonnú. Léigh tuilleadh…