Uasdátú ón gCigireacht 2023/2024

Jill Mc Mahon

27/10/2023

Ciorcláin | Meánleibhéal | Nuacht ar Fad

“A phríomhoide, a mhúinteoirí, a chúntóirí riachtanas speisialta agus a bhaill de phobal na scoile,
Tá an scoilbhliain nua faoi lán seoil agus, ag an bpointe seo, ba mhaith liom roinnt nuashonruithe a roinnt faoi obair na Cigireachta le scoileanna le linn na scoilbhliana 2023/2024…” (Léigh tuilleadh ag na naisc thíos)