Tuistí Reatha

An Foras Pátrúnachta / Tuistí Reatha

Tuistí Reatha

Cúlra

Fáilte ar bord! Tá breis is 20,000 tuismitheoir agus caomhnóir ar dhaltaí inár scoileanna. Bíonn tuismitheoirí i gcroílár ár scoileanna agus is mór linn an obair mhór a bhíonn ar siúl ag tuismitheoirí chun leas na ndaltaí, na Cumainn Tuismitheoirí ach go háirithe. Molaimid duit na scéalta is déanaí a fháil trí An Foras Pátrúnachta a leanúint ar na meáin shóisialta. Dá mba mhian leat tacú linn, is féidir é sin a dhéanamh anseo.

Tacaíochtaí do thuismitheoirí

1. Do leanbh sa bhunscoil:

Acmhainn an INTO le heolas faoin gcéad lá, tinreamh scoile, bia folláin, obair bhaile, déileáil le bulaíocht &rl.

2. Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu:

Eolas ón NCSE ar thacaíochtaí agus eile do dhaltaí i mbunscoileanna a bhfuil riachtanais speisialta acu.

3. Foghlaim leanaí sa bhunscoil:

Leabhrán NCCA maidir le curaclam scoile & cad é a bheidh na daltaí na foghlaim faoi agus iad ar scoil.

4. Moltaí ar Ghaeilge a úsáid:

Moltaí cabhracha uainn ar Ghaeilge a fhoghlaim agus í a úsáid nuair atá tú ag déanamh do ghnó ó lá go lá.

5. Conas dúshlán ar scoil a réiteach:

Ár lámhleabhar maidir le conas dúshlán ar scoil a réiteach.

6. Conas gearán a dhéanamh faoi mhúinteoir cláraithe:

Lámhleabhar ón gComhairle Mhúinteoireachta maidir le conas gearán a dhéanamh tríd an gComhairle.

1. Eolas ginearálta

Gliogáil ar an íomhá

2. Riachtanais Speisialta

Gliogáil ar an íomhá

3. An fhoghlaim ar scoil

Gliogáil ar an íomha

4. Moltaí don Ghaeilge

Gliogáil ar an íomhá

5. Dúshlán a réiteach

Gliogáil ar an íomhá

6. Gearán faoi mhúinteoir

Gliogáil ar an íomhá

Back to Top