An tAthrú ó Bhunscoil go Meánscoil

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / An tAthrú ó Bhunscoil go Meánscoil

Le linn mí Bealtaine agus mí Meithimh, cuirfear seimineáir ar fáil (saor in aisce) do thuismitheoirí a bhfuil páistí acu atá ag dul isteach sa chúigiú nó sa séú rang.

Pléifear neart ábhair éagsúla le linn seisiún a mhairfidh ar feadh dhá uair a chloig – scoil a roghnú do do pháiste, ag ullmhú don athrú mór, polasaithe scoile agus eile.

Beidh oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna i láthair chun léargas a thabhairt do na tuismitheoirí ar an Sraith Sóisearach nua a chuirfear i bhfeidhm i scoileanna de réir a chéile ó Mheán Fómhair 2014 ar aghaidh.

Ba mhaith leis an Roinn deis a thabhairt do thuismitheoirí eolas faoin Sraith nua a chloisteáil. Ba bhreá leis an Roinn tuairimí na dtuismitheoirí i leith na sraithe a chloisteáil.

Is féidir d’áit a chur in airithe tríd teagmháil a dhéanamh le Michelle Davern, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ag info@npc.ie nó 01 8874031.

Dátaí agus Ionaid

 • Dé Luain 27 Bealtaine 2013 BÁC – Dublin Skylon Hotel, Upper Drumcondra Rd., Drumcondra, Dublin 9
 • Dé Luain 27 Bealtaine 2013 BÁC – Crown Plaza, Blanchardstown
 • Dé Céadaoin 29 Bealtaine 2013 BÁC – Dublin West Ed Centre
 • Déardaoin 30 Bealtaine2013 Muineachán – Glencarn Hotel, Castleblaney
 • Dé Máirt 4 Meitheamh 2013 Loch Garman – Whites of Wexford
 • Dé Máirt 4 Meitheamh 2013 Dún na nGall – Mount Errigal Hotel
 • Dé Céadaoin 5 Meitheamh 2013 Trá Lí – Tralee Education Centre
 • Déardaoin 6 Meitheamh 2013 Cathair Chorcaí – Rochestown Park
 • Déardaoin 6 Meitheamh 2013 Luimneach – Court Hotel, Raheen
 • Dé Luain 10 Meitheamh 2013 Maigh Eo – Mayo Education Centre, Castlebar
 • Dé Máirt 11 Meitheamh 2013 Gaillimh – Salthill Hotel, Promenade, Galway
 • Déardaoin 13 Meitheamh 2013 Baile Longfoirt – Longford Arms Hotel