Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Jill Mc Mahon

22/09/2022

Ciorcláin | COVID-19 (gae) | Nuacht ar Fad

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 1 de scoilbhliain 2022/23 chun tacú le scoileanna chun leanúint ar aghaidh agus cosc ar ionfhabhtú agus bearta rialaithe a chur i bhfeidhm, ar nós sláinteachas lámh, sláinteachas riospráide agus glantachán chun an riosca a laghdú maidir le COVID-19 a scaipeadh agus chun cosaint a thabhairt do shábháilteacht, sláinte agus leas na mball foirne, na scoláirí, na dtuismitheoirí agus na gcuairteoirí…. (Léigh tuilleadh anseo)

  • Íoslódáil an fógra (PDF) anseo