Suíomh Gréasáin Nua An Fhorais

Jill Mc Mahon

19/08/2022

Nuacht ar Fad

Fáilte chuig ár suíomh gréasáin nua!

Tá súil againn go mbeidh eispéaras taitneamhach is táirbhiúil agaibh anseo! Agus muid fós i mbun forbartha ar ábhar is ar leathanaigh ar leith ar an suíomh, táimid fíorbhuíoch díbh as bhur gcuid foighne. Ba chóir go mbeadh rochtain ag príomhoidí is múinteoirí ar an ábhar is tábhachtaí dóibh ag an stad seo sa scoilbhliain ó thaobh ríomhfhioraithe, earcaíochta agus polasaithe de. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn mura bhfuil fáil agaibh ar cháipéisí áirithe (eolas@foras.ie) Comhlíonfar gach leathanach eile de réir a chéile sa mhí amach romhainn. Idir an dá linn, má tá aiseolas agaibh mar gheall ar fheidhmiú an tsuímh nua, bheimis fíorbhuíoch cloisteáil uaibh (jill@eolas.ie)