24/11/14 Sraith Cainteanna ar Phádraig Mac Piarais

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 24/11/14 Sraith Cainteanna ar Phádraig Mac Piarais

Tá sraith cainteanna curtha le chéile ag Séadna Mac Seoin do dhaltaí scoile faoi shaol agus saothaor Phádraic Mhic Phiarais.

Agus comóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916 ag druidim linn, cluinfidh na mic léinn faoi ghnéithe de shaol Phádraic Mhic Phiarais. Tá an chaint dírithe ar rang ar bith sna Gaelcholáistí, ranganna a cúig agus a sé sna Gaelscoileanna. D’fhéadfainn na mionsonraí a aontú le húdaráis na scoile mar is cuí.

Is í aidhm na cainte:

• cúlra agus comhthéacs ina bhfuil an Ghaeilge á múineadh sa chóras oideachais a chur ar fáil do ghlúin úr,

• go dtuigfidh mic léinn an fáth go bhfuil Gaeilge á múineadh i scoileanna an stáit.

• léargas ar Athbheochan na Gaeilge (1876-1916) agus ar pháirt Phádraic Mhic Phiarais sa ghluaiseacht sin athabhairt

• Ag tarraingt ar fhoinsí Gaeilge agus Béarla, feicfidh mic léinn an stair trí phriosma na Gaeilge

• Tiocfaidh mic léinn ar thuiscint níos fearr ar obair is ar intinn an Phiarsaigh, agus an chúis ar iompaigh Pádraic Mac Piarais ar an bpolaitíocht ó 1912 ar aghaidh, sular chuir sé spéis san oidhreacht mhíleata.

• Gheofar eolas níos iomláine ar stair na Gaeilge is stair na tíre sa tréimhse sin

Tuilleadh eolais ó seadnamacs@gmail.com nó 086 8500 388. Tá sé i gceist na cainteanna a thabhairt ó Eanáir 2015 ar aghaidh. Rinneadh plé faoi na cainteanna le COGG, atá sásta tacú leo ach éileamh a bheith ann.