Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

An Foras Pátrúnachta / An Fhoireann / Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá an-áthas orm tús a chur leis an ról mar bhainisteoir sainspiorad leis an bhForas Pátrúnachta tar éis dom a bheith ag obair i rannóga éagsúla den chóras oideachais le breis is fiche bliain.

Táim ag tnúth go mór le dul i gcomhairle le scoileanna maidir le cúrsaí sainspioraid agus faoi na cleachtais éagsúla atá ar bun chun an sainmheon scoile a chur i bhfeidhm go héifeachtach inár scoileanna.

 

Déan teagmháil

sorcha@foras.ie | 086 – 8596292