Soláthar Sábháilte Scolaíochta le linn Covid-19

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Soláthar Sábháilte Scolaíochta le linn Covid-19

Tá nósanna imeachta cuimsitheacha foilsithe ag an gCigireacht maidir le Soláthar Sábháilte Scolaíochta agus iad dírithe ar an tréimhse idir Eanáir agus Meitheamh 2021.

Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna seo agus iad a phlé mar chuid de chruinniú foirne.

Tá na nósanna le fáil anseo.