Acmhainní/Earcaíocht

Earcaíocht

 

Tréimhsí fógraíochta 22/23: 7 lá don fhógra agus 5 lá roimh agallamh: PDF

1. Ciorcláin & Eolas Ginearálta

Caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna.

 

Gearrfhostaíocht

  • Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.


Poist fhreagrachta

  • Tá liosta agallóirí oilte do phoist fhreagrachta ar fáil ón oifig. Is gá go mbeidh an t-agallóir neamhspleách luaite ar an liosta seo chun go mbeidh an próiseas earcaíocht bailí.


Foireann Choimhdeach

  • Níl ciorclán ar an ábhar ach moltar dea-chleachtas sna ciorcláin eile a leanúint


Folúntais Phríomhoideachta

  • Beidh An Foras lárnach sa phróiseas príomhoide nua a cheapadh. Iarrtar ar Chathaoirligh teagmháil a dhéanamh leis an oifig má tá folúntas príomhoideachta ag teacht chun cinn.


Ciorcláin

 

Eolas eile

Cliceáil ar íomhá thíos chun eolas breise a fháil:

   

2. Fógraíocht, Gearrliostú, Cuirí

 

Céimeanna Fógraíochta Treoir don Bhord Agallaimh

Cliceáil ar an íomhá chun na céimeanna earcaíochta a léamh

   


Fógraí Samplacha

Leas Phríomhoide 
PC 1 nó PC2

Múinteoir     
CRS

Gearrliostú Cuirí chun Agallaimh

Gearrliostú
Agallaimh
Cianagallaimh Cuireadh
Cianagallaimh Seicliosta

Tá téacs caighdeán d’iarratasóirí nár éirigh leo áit a fháil ar an ngearrliosta ar fáil anseo.

 

3. Agallaimh

 

Socruithe d’agallaimh Gnímh iar-agallaimh

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh

Meabhraítear do scoileanna go bhfuil ceist riachtanach in agallaimh inár scoileanna.

Múinteoir
Múinteoir TBSP HSCL
Leas-Phríomhoide
Post Freagrachta
CRS
Rúnaí

 

Marcáil

Úsáidtear an Bhileog Mharcála chun torthaí na n-iarratasóirí aonair a thaifead.

Úsáidtear an Scéim Mharcála chun iomlán na dtorthaí a thaifead.

Úsáidtear an Bhileog Mharcála (post freagrachta) chun torthaí iarratasóirí aonaracha a thaifead in agallamh do LPO, PC1 & PC2.

Bileog Mharcála

Scéim Mharcála

Bileog Mharcála (post freagrachta) (WORD) Bileog Mharcála (post freagrachta) (PDF)

 

Torthaí na nAgallamh & Riarachán iar-agallaimh

Torthaí Agallaimh
Litir Tairisceana
Litir Bhuíochais
Earcaíocht

 

Íocaíocht do Mheasúnóirí

Seo an treoir maidir le baill bhord agallaimh a íoc ar fáil

 

4. Foirm A1

Comhlíon an Fhoirm A1 anseo

5. Foirm Cheapacháin, Ríomhfhiosrú & Medmark

Seol an Fhoirm Cheapacháin chuig An Roinn Oideachais.
Seol an Fhoirm Ríomhfhiosruithe chuig An Foras Pátrúnachta.
Líonann an oide Ceistneoir le Medmark

Fhoirm Cheapacháin
Ríomhfhiosrú
Scagtháistáil Réamhfhostaíochta

6. Conarthaí

Deaschliceáil ar na naisc Word Doc agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

 

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo I anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo I anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

 

Príomhoide

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo I anseo

 

Nóta faisnéise

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo (PDF)

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta

(G) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl.

(beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill)

(K) Buan; conradh ar fáil anseo I anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo I anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo I anseo

7. Folúntais Scoile

1. Comhlánaigh an fhoirm seo le líon na bhfolúntais i do scoil a chlárú

Foirm seo le comhlánú ag gach scoil, fiú mura mbeidh aon fholúntas acu.

 

2. Fógair folúntas i do scoil

Comhlánaigh an fhoirm seo le folúntas i do scoil a phoibliú. Scaipfear an fógra ar ardáin shóisialta An Foras Pátrúnachta laistigh de cúpla lá.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht