Loch Garman

Meánscoileanna i Loch Garman

Faoi láthair, tá meánscoil amháin faoi phátrúnacht an Fhorais i gCo. Loch Garman.

Meánscoil Gharman

D’oscail Meánscoil Gharman don chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastal ar riachtanais oideachais dara leibhéal lán-Ghaeilge do chontae Loch Garman. Tá an scoil lonnaithe i dTeach Coill an Bhrúnaigh i mBrownswood, díreach taobh amuigh d’Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaigh an scoil amach le 7 dalta agus anois tá 140 dalta (buachaillí agus cailíní) ó bhliain 1 go bliain 6.Tagann na daltaí ó bhunscoileanna Bhéarla agus ó na Gaelscoileanna sa cheantar.

Back to Top