Scoileanna i gCo. Chill Dara

Faoi láthair, tá meánscoil amháin faoinár bpátrúnacht i gCo. Chill Dara.
Tá Gaelcholáiste Chill Dara lonnaithe ina fhoirgneamh buan i Nás na Ríogh. Bhí Gaelcholáiste Chill Dara ar an gcéad mheánscoil a bhí bunaithe faoinár bpátrúnacht.

Gaelcholáiste Chill Dara

Tá breis is 300 dalta ag freastal ar Ghaelcholáiste Chill Dara, meánscoil ina bhfuil rogha leathan ag daltaí maidir le hábhair churaclaim mar aon le gníomhaíochtaí iarscoile. Cruthaíonn daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil mheánBhéarla mar aon le daltaí a d’fhreastail ar scoileanna dár gcuid féin .i. Gaelscoil Chill Dara agus Gaelscoil Nás na Ríogh an comhphobal scoile. Tá tuilleadh eolais maidir le GCCD ar fáil ó na foinsí thíosluaite.

Back to Top