Contae Laoise

Liosta Scoileanna i gContae Laoise

Faoi láthair tá scoil amháin a bhfuil An Foras Pátrúnachta mar iontaobhaí uirthi

Coláiste Dhún Másc

Is Coláiste ilchreidmheach é Coláiste Dhún Másc ina bhfuil Aonad lán-Ghaeilge.

  • Coláiste Dhún Másc, Sráid an Iarnróid, Port Laoise, Co. Laoise
  • Níl suíomh idirlín na scoile beo.
  • Níl uimhir ghutháin na scoile beo go fóill.
  • Níl cuntas ríomhphoist na scoile beo faoi láthair.

Back to Top