Dara leibhéal

Ár Scoileanna ag an dara leibhéal

Faoi láthair, tá cúig mheánscoil faoi phátrúnacht an Fhorais. Is iontaobhaí muid ar mheánscoil nua i gContae Laoise freisin. Is idir scoileanna ilchreidmheacha, idirchreidmheacha & caitliceacha iad.

Aimsigh gaelcholáiste atá lonnaithe gar duit:

Back to Top