Tiobraid Árann

Liosta Scoileanna i dTiobraid Árainn

Faoi láthair, tá trí scoil faoinár bpátrúnacht i gCo Thiobraid Árainn

Gaelscoil Charraig na Siúire

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Charraig na Siúire a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1998 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i gCarraig na Siúire, Co. Thiobraid Arann.

Gaelscoil Chluain Meala

Is Bunscoil Chaitliceach í Gaelscoil Chluain Meala faoi phátrúnacht Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge Teo.

Gaelscoil Thiobraid Árainn

Is Bunscoil Chaitliceach í Gaelscoil Thiobraid Árainn faoi phátrúnacht Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge Teo.

Back to Top