Ros Comáin

Scoileanna i gContae Ros Comáin

Faoi láthair, tá scoil amháin i gContae Ros Comáin atá faoi phátrúnacht an Fhorais.

Gaelscoil de hÍde

Is bunscoil Chaitliceach í Gaelscoil de hÍde. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2000. Tá an scoil lonnaithe i mBaile Ros Comáin.

Back to Top