Luimneach

Liosta Scoileanna i Luimneach

Tá scoil amháin faoinár bpátrúnacht i gCo. Luimnigh faoi láthair.

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Is bunscoil chomhoideachais í Gaelscoil Chaladh an Treoigh a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2001. Tá an scoil lonnaithe i Móin an Lín, Luimneach.

Back to Top