Scoileanna i gContae Liatroma

Faoi láthair, tá dhá scoil i gContae Liatroma atá faoi phátrúnacht an Fhorais.

Gaelscoil Chluainín

Is scoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Chluainín, le héiteas Caitliceach. Bunaíodh an scoil i 2007 agus osclaíodh an foirgneamh nua ar Shráid an Chaisleáin sa bhliain 2008.

Gaelscoil Liatroma

Bunaíodh Gaelscoil Liatroma, scoil chomhoideachasúil a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici, sa bhliain 2005. Ba í an scoil seo an chéad bhunscoil lán-Ghaeilge  a bunaíodh i gCo. Liatroma. Thosaigh an scoil amach le 60 páiste. Tá breis agus 200 ag freastal uirthi anois.

 

Back to Top