Contae Chill Dara

Liosta scoileanna i gCo. Chill Dara

Tá 5 bhunscoil faoinár bpátrúnacht i gCo. Chill Dara faoi láthair.

Gaelscoil Átha Í

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Átha Í a bhfuil sainspiorad idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2004 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe in Átha Í, Co. Chill Dara.

Gaelscoil Chill Dara

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Chill Dara Í a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2004 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe sa Churrach i gCo. Chill Dara.

Gaelscoil Mhic Aodha

D’oscail Gaelscoil Mhic Aodha a doirse don chéad uair ar an 28ú Lúnasa 2013. Bunscoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Mhic Aodha a bhfuil sainspiorad Idirchreidmheach aici. Ar an gcéad lá bhí múinteoir amháin, príomhoide na scoile, Norma Ní Chonchúir, agus 13 páiste, iad go léir sna Naíonáin Shóisearacha. Tá an scoil lonnaithe i Radharc an Túir i mBaile Chill Dara.

Gaelscoil Nás Na Ríogh

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Nás na Ríogh a bhfuil sainspiorad Idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2002 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe ar Chnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.

Gaelscoil Ruairí

Bunaíodh Gaelscoil Ruairí i 2019. Is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil Ruairí faoi phátrúnacht An Fhoras Pátrúnachta.

Chaith an scoil a céad bhliain, ó Mheán Fómhair 2019 go Márta 2020 sa leabharlann i nGaelscoil Uí Fhiaich sa bhaile de bharr deacrachtaí pleanála agus beidh an scoil i gcónaí faoi chomaoin ag Gaelscoil Uí Fhiaich as ucht teacht i gcabhair linn inár gcéad bhliain. Scoilbhliain iontach gearr a bhí ann an bhliain sin de bharr Covid-19.

Athosclaíodh an scoil i dTeach Auxilia in Ollscoil Mhaigh Nuad i Meán Fómhair 2020. Mí an-stairiúil a bhí ann lenár naíonáin ag caitheamh míosa san Ollscoil! Bhí muintir na hOllscoile iontach tacúil linn agus cuireadh fáilte is fiche romhainn ann. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a bhí bainteach le sin agus as ucht a gcineáltais.

Bhogamar isteach inár gcóiríocht reatha, ár seomraí réamhdhéanta ar an gCampas Oideachais Nua ar Bhóthar an Mhaigh gCláir i Maigh Nuad ar an 28 lá de mhí Mheán Fómhair 2020.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag súil go mbeimis inár bhfoirgneamh buan ar ár suíomh reatha in am do Mheán Fómhair 2022.

Back to Top