Contae Chill Dara

Liosta scoileanna i gCo. Chill Dara

Tá ceithre bhunscoil faoinár bpátrúnacht i gCo. Chill Dara faoi láthair.

Gaelscoil Átha Í

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Átha Í a bhfuil sainspiorad idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2004 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe in Átha Í, Co. Chill Dara.

Gaelscoil Chill Dara

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Chill Dara Í a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2004 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe sa Churrach i gCo. Chill Dara.

Gaelscoil Mhic Aodha

D’oscail Gaelscoil Mhic Aodha a doirse don chéad uair ar an 28ú Lúnasa 2013. Bunscoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Mhic Aodha a bhfuil sainspiorad Idirchreidmheach aici. Ar an gcéad lá bhí múinteoir amháin, príomhoide na scoile, Norma Ní Chonchúir, agus 13 páiste, iad go léir sna Naíonáin Shóisearacha. Tá an scoil lonnaithe i Radharc an Túir i mBaile Chill Dara.

Gaelscoil Nás Na Ríogh

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Nás na Ríogh a bhfuil sainspiorad Idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2002 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe ar Chnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.

Back to Top