Liosta Scoileanna i gCorcaigh

Faoi láthair tá seacht mbunscoil i gCo. Chorcaí faoi phátrúnacht an Fhorais; trí cinn le sainspiorad Caitliceach agus ceithre cinn le sainspiorad Ilchreidmeach.

Gaelscoil an Chaisleáin

Is í Gaelscoil an Chaisleáin an scoil is déanaí oscailte ag an bhForas i gCorcaigh, an scoil ag oscailt i Meán Fómhair 2017. Tá Máire Uí Shé ina príomhoide ar an scoil. Bunaíodh an scoil i ndiaidh feachtais 16 mhí inár thug na céadta teaghlach i mBaile an Chollaigh tacaíocht dó. Tá an Ghaeilge ina céad teanga scoile agus foghlamaíonn siad an Ghaeilge i slí oscailte agus tarraingtheach. Bíonn páistí óga líofa go tapaigh.

Le sin is scoil ilchreidmheach í Gaelscoil an Chaisleáin a fháiltíonn roimh pháistí ó gach traidisiún reiligiúnach. Forbraíonn cúrsa teagasc chreidimh na scoile machnamh léirmheastach, luachanna daonna, cúramaí, agus tuiscint ar na creidimh atá ag gach duine. Leanann an scoil féilire ilchreidmheach An Foras Pátrúnachta ina dtugtar tuiscint dearfach do pháistí ar chreidimh éagsúla na ndaoine.

Gaelscoil Chloch na gCoillte

Is bunscoil lán-Ghaeilge comhoideachasúil í Gaelscoil Chloch na gCoillte a bhfuil sainspiorad ilchreidmheach aici. Freastalaíonn an scoil ar pháistí ó Chloch na gCoillte agus ó na ceantair mórthimpeall. Tá rang luath-idirghabhála agus rang uathachais do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu sa scoil freisin.

Gaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin

Is Gaelscoil Caitliceach í Gaelscoil Dr. Uí Shúilleabháin faoi phátrúnacht an Fhorais. Ullmhaítear na páistí le haghaidh a gcéad Faoistin, agus a gcéad Comaoineach Naofa gach bliain agus a gCóineartú gach dara bhliain. Bunaithe i 1994 tá triúr múinteoirí agus 71 páistí aici faoí láthair. Tumtar na páistí san oideachas Gaeilge óna gcéad lá ar scoil. Cuirtear béim ar fhorbairt an pháiste go hiomlán –go hacadúil, go fisiciúil, go mothaitheach agus go spioradálta.

Gaelscoil Dhroichead na Banndan

Is bunscoil Chaitliceach atá comhoideachasúil í Gaelscoil Dhroichead na Banndan. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1995. Tá Gaelscoil Dhroichead na Banndan ag cur oidhreachta, cultúr agus teanga na tíre os comhair aos óg an bhaile i modh taitneamhach agus páiste lárnach.

Gaelscoil Mhúscraí

Is Gaelscoil Chaitliceach chomhoideachasúil í Gaelscoil Mhuscraí atá ag feidhmiú faoi phátrúnacht an Fhorais agus a leanann na bunrialacha atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Cé gur scoil Chaitliceach sinn cuirimid fáilte roimh gach éinne is cuma cén creideamh atá acu. Déantar treán-iarracht sár-chaighdeán d’oideachas a chur ar fáil do gach páiste d’fhonn a gcumas iomlán a bhaint amach i dtimpeallacht sona sabháilte. Leagtar béim ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Gaelach agus Eorpach a chothú ‘is a neartú i ngach páiste i dteannta le meas ar an eagsúlacht atá sa scoil agus sa saol. Tá rogha leathan d’imeachtaí eis-churaclam chun cur le scileanna soisíalta, cumársáide agus cruthaitheach an pháiste maraon le taitneamh a bhaint as ghníomhaíochtaí fisiciúla.

Gaelscoil Uí Drisceoil

Is Scoil ilchreidmeach í Gaelscoil Uí Drisceoil faoi pháthrúnacht an Fhorais. Tá an scoil lonnaithe i nGleann Maghair in aice Chathair Chorcaí.

Gaelscoil an Ghoirt Álainn

Is láthair foghlamtha faoi leith agus speisialta é Gaelscoil an Ghoirt Álainn. An Ghaeilge céadtheanga na scoile agus tá na páistí tumtha sa teanga agus sa chultúr ón lá go dtosnaíonn siad sa scoil. Foghlamaíonn siad an Ghaeilge i slí oscailte agus tarraingtheach. Bíonn páistí óga líofa go tapaigh, agus cuireann siad iontas ar a dtuismitheoirí go luath nuair a aistríonn siad ó theanga go teanga gan stró.

Le sin is scoil ilchreidmheach é Gaelscoil an Ghoirt Álainn a fháiltíonn roimh pháistí ó gach traidisiún reiligiúnach. Forbraíonn cúrsa teagasc chreidimh na scoile machnamh léirmheastach, luachanna daonna, cúramaí, agus tuiscint ar na creidimh atá ag gach duine. Tá bainistíocht na scoile faoi chúram na dtuismitheoirí, agus daoine le spéis faoi leith i maitheas na bpáistí.

Back to Top