Contae an Chláir

Liosta Scoileanna i gCo. an Chláir

Tá scoil amháin faoin ár bpátrúnacht i gCo. an Chláir faoi láthair

Gaelscoil Uí Choimín

Is scoil bheag Lán-Ghaelach atá faoi phátrúnacht An Fhorais Pátrúnacta na Scoileanna Lán-Ghaeilge í Gaelscoil Uí Choimín, atá lonnaithe i gCill Rois, Co. an Chláir. Is mian leis an scoil oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil do dhaltaí na scoile. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil. Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil Uí Choimín

Back to Top