Contae an Chabháin

Scoileanna i gContae an Chabháin

Faoi láthair, tá bunscoil amháin i gCo. an Chabháin faoi phátrúnacht an Fhorais. .

Gaelscoil Bhreifne

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Bhreifne. Is é an aidhm atá ag Gaelscoil Bhreifne ná oideachas den scoth a chur ar fáil do pháistí trí mheán na Gaeilge i dtimpeallacht sona, spreagúil.

Back to Top