Croí na Scoile

Croí na Scoile

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.  Tá dlúthbhaint ag an gclár le féinfheasacht, machnamh, luachanna, saorántacht, freagrachtaí agus cearta agus le hiniúchadh ar chórais chreidimh éagsúla.

Bíonn tionchar ag an sainspiorad scoile ar an uile ghné de shaol na scoile agus tacaíonn Croí na Scoile le meas, comhthuiscint agus ceiliúradh ar éagsúlacht agus ar ilchineálacht a chur chun cinn ar bhealach fáilteach, oscailte agus ionchuimsitheach.

Back to Top