Scoileanna

Ár Scoileanna

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal.

test3

Tá líon na scoileanna faoi phátrúnacht an Fhorais ag fás i gcónaí, le 65 bunscoil agus 6 mheánscoil faoi láthair. Táimid ainmnithe mar chomhphátrún ar ghaelcholáiste nua i Maigh Nuad freisin.

Tá 16,000 dalta ag freastal ar scoileanna an Fhorais Pátrúnachta, 800 duine fostaithe agus breis is 500 duine ag obair go deonach ar ár mBord Bhainistíochta. Is iad tuismitheoirí agus an pobal a thugann tacaíocht dár scoileanna atá mar bhunchloch ag na scoileanna céanna.

Is scoileanna Lán-Ghaeilge, páiste lárnach, comhoideachasúil, daonlathach le rogha de thrí aicme chreidimh atá i scoileanna an Fhorais. Is iad na haicmí creidimh (éiteas) atá ag scoileanna an Fhorais ná: Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach).

De bharr an rogha éiteas seo, tá An Foras Pátrúnachta ag freastal ar mhianta tuismitheoirí atá ag lorg oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí is cén cúlra creidimh atá acu.

Is féidir leat liosta dár mbunscoileanna a fháil anseo, dár meánscoileanna anseo nó cuardach de réir éitis anseo

 

Back to Top