Scoileanna

Ár Scoileanna

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal.

test3

Tá líon na scoileanna faoin bhForas ag fás i gcónaí, le 74 bunscoil agus 6 mheánscoil faoi láthair.

Tá breis agus 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,200 duine fostaithe sna scoileanna agus tá breis is 500 duine ag obair go deonach ar ár mBord Bhainistíochta. Is iad tuismitheoirí agus an pobal a thugann tacaíocht dár scoileanna atá mar bhunchloch ag na scoileanna céanna.

Is scoileanna lán-Ghaeilge, páiste lárnach, comhoideachasúil, daonlathach le rogha de cheithre aicme chreidimh atá i scoileanna an Fhorais. Is iad na haicmí creidimh (éitis) atá ag scoileanna an Fhorais ná: Caitliceach, Ilchreidmheach, Idirchreidmheach (Caitliceach & Protastúnach) agus Ionchreidmheach (Caitliceach & Ilchreidmheach).

De bharr an rogha éiteas seo, tá An Foras Pátrúnachta ag freastal ar mhianta tuismitheoirí atá ag lorg oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí – is cuma cúlra creidimh atá acu.

Is féidir leat liosta dár mbunscoileanna a fháil anseo agus liosta dár meánscoileanna a fháil anseo.

 

Back to Top