1/12/14 Scléip Gael Linn 2015

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 1/12/14 Scléip Gael Linn 2015

Scléip Gael Linn 2015

GS Chill Dara scléip 1

Comhghairdeas leis na meánscoileanna faoi phátrúnacht an Fhorais a ghlac páirt sa chomórtas Scléip Gael Linn 2015 le déanaí – Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, Meánscoil Gharman, Inis Corthaidh agus Gaelcholáiste Chill Dara.

 

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge. Bíonn deis ag daltaí ceol, amhráin, cóiréagrafaíocht agus sceitsí nuachumtha a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre.

Sibéal Davitt, rinceoir sean nós proifisiúnta,  agus Cian Mac Cárthaigh, ó Raidió na Life, na moltóirí a bhí ann ag réamhbhabhta réigiúnach an oirthir, a bhí ar siúl in amharclann Clasach, Fionnradharc, Baile Átha Cliath ar an Mháirt, 24 Samhain.

GS Chill Dara scléip 2 spéirling

Guímid gach rath ar na daltaí ón ngrúpa ‘An bhuíon gan Chewy’, (thuas) Meánscoil Gharman, a bheidh ag dul ar aghaidh go dtí craobhchomórtas ar an 24 Eanair 2015.