Scéim Leabhair Bunscoile in Aisce

Jill Mc Mahon

25/03/2023

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i mBunscoileanna agus i Scoileanna Speisialta

 

An rud atá i Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i Scoileanna

 

Cuirfidh Scéim na Leabhar Bunscoile in Aisce i mbunscoileanna deireadh leis an gcostas a bhaineann le leabhair scoile a mhaoiniú do leanaí agus do dhaoine óga atá cláraithe i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta aitheanta. Ní bheidh ar thuismitheoirí aon ranníocaíocht a dhéanamh feasta i dtreo chostas leabhar scoile, leabhar saothair agus cóipleabhar san áireamh. Nuair a cheadaíonn an maoiniú, féadfaidh scoileanna roinnt acmhainní ranga gaolmhara a sholáthar faoin scéim nua. Beidh scoileanna i dteagmháil le tuismitheoirí maidir le scóip na scéime sa scoil.