Taispeántas frithbhulaíochta an Diana Award i gceanncheathrú Facebook

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Taispeántas frithbhulaíochta an Diana Award i gceanncheathrú Facebook

Diana  Award pic cropped

Reáchtáil lucht an Diana Award sárthaispeántas ar fhrithbhulaíocht i gceanncheathrú Facebook i mBaile Átha Cliath le déanaí.

Bunaíodh an Diana Award sa bhliain 1999 I gcuimhne Diana, banphrionsa na Breataine Bige. Chreid sí gur féidir le daoine óga tionchar ollmhór a bheith acu ar an domhan.

Chuir Alex Holmes, bainisteoir chlár frithbulaiochta an Diana Award, fáilte roimh an slua chuig an ócáid.

Tá lucht an Diana Awards agus Facebook ag comhoibriú lena chéile chun feachtas frithbhulaíochta a spreagadh i scoileanna agus ar líne. An príomhchuspóir atá leis ná tuismitheoirí agus daltaí a chur ar an eolas faoi chibearbhulaíocht agus an tábhacht a bhaineann le heolas pearsanta a chosaint ar líne.

“Ní roinnfeá do scuab fhiacla, ná roinn d’eolas pearsanta ar líne” arsa Ambasadóir frithbhulaíochta amháin.

Is daltaí a bhfuil oiliúint frithbhulaíochta curtha orthu iad na hAmbasadóirí frithbhulaíochta. Is féidir le daltaí atá trína chéile, atá ina n – íospartaigh, nó atá uaigneach labhairt leis na hAmbasadóirí frithbhulaíochta. Tugann sé deis do dhaltaí atá ró-bhuartha labhairt le múinteoir nó le príomhoide cabhair a fháil.
Cuireann na hAmbasadóirí frithbhulaíochta líonra tacaíochta ar fáil do dhaltaí leochaileacha.

Thug an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Frances Fitzgerald óráid a bhí iontach spreagúil agus dearfach faoi frithbhulaíocht.

Bhí go leor daoine mór le rá i láthair ag an ócáid; an t-amhránaí Brian Mc Fadden, an t-aisteoir Will Poulter (‘We are the Millers’) , Ard Mhéara Bhaile Átha Cliath, Oisín Quinn agus Caroline Downey ina measc. Sheinn an banna ceoil Fresh Ré agus an ceoltóirJordan O’Keefe ceol. Thug siad le fios go ndearnadh bulaíocht de shaghas éigin orthu agus iad agus fás aníos.