Samhail nua um Mhúinteoirí Oid. Speisialta

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Samhail nua um Mhúinteoirí Oid. Speisialta

 

Tá eolas maidir leis an samhail nua ar fáil ar shuíomh na Roinne ar an leathanach seo:

https://www.education.ie/ga/An-C%C3%B3ras-Oideachais/Oideachas-Speisialta/samhail-nua-maidir-le-leithdhaileadh-um-mhuinteoiri-oideachas-speisialta-ar-scoileanna-priomhshrutha.pdf