Acmhainní/Rialachas

Rialachas

Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna

Caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna (PDF).

Bainistíocht Scoile

Comhairle, treoir & eolas ginearálta do scoileanna ar:

 • Ciorcláin agus treoir ón Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Reachtaíocht
 • Sláinte agus Sábháilteacht
 • Nósanna Imeachta Ceapacháin
 • Nós imeachta araíonachta
 • Gnás casaoide
 • Riaradh ar an mBord Bainistíochta
 • Seirbhís idirghabhála
 • Cosaint Leanaí
 • Cearta painéil
 • Iniúchadh na nGardaí
 • Árachas
 • Foirgnimh

Soláthar

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna

Is lársheirbhís tacaíochta maidir le ceisteanna soláthair atá san Aonad Um Sholáthar do Scoileanna. Cuireann an tAonad comhairle agus tacaíochtaí ar fáil do scoileanna leis an toradh is fearr a bhaint amach. Tá foireann an Aonaid saineolach ar sholáthar poiblí; cuirtear treoir ar fáil ar dheachleachtas; seoltar nuachtlitreacha go rialta chuig scoileanna leis an eolas is déanaí; cabhraíonn sé le scoileanna teacht ar chonarthaí d’earraí agus do sheirbhísí a bhfuil an idirbheartaíocht déanta orthu. Tá tuilleadh eolais maidir le conarthaí, teimpléid, foilseacháin, nuachtlitreacha agus sonraí teagmhála le fáil ar www.spu.ie