28.04.2014 Rath mór ar eTwinning i nGaelscoil Mhuscraí

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 28.04.2014 Rath mór ar eTwinning i nGaelscoil Mhuscraí


etwinning balla 2 - cropped

Tá tionscadail eTwinning ar bun i nGaelscoil Mhúscraí ó 2010. Séard atá i gceist le eTwinning ná pobal do scoileanna san Eoraip.

Cuireann eTwinning an deis ar fáil do scoileanna mórthimpeall na hEorpa teagmháil a dhéanamh lena chéile agus comhoibriú ar thionscadail foghlama.

Sa bhliain 2012, scríobh daltaí na scoile eLeabhar i dteannta páistí san Albain agus sa Fhrainc. Rinne siad taifead orthu féin ag léamh a gcuid den leabhar agus d’éist siad lena bpáirtnéirí thar lear ag léamh a gcuid, i mBéarla agus ina dteanga dúchais.

I láthair na huaire tá dhá thionscadail idir lámha againn ‘Green-Schools’ agus ‘Castles Around Europe’. Séard atá i gceist le ‘Green Schools’ ná blag atá roinnte ag an scoil le páistí ón mBreatain agus ón bhFrainc. Cuireann siad comharthaí gach séasúr i gcomparáid lena chéile sa trí thír. Déantar obair ar conas an timpeallacht a chaomhnú chomh maith.

Mar chuid de ‘Castles Around Europe’, foghlaimíonn na daltaí faoi chaisleáin in Éirinn, sa Ghréig, sa Pholainn, sa Fhrainc agus in Azerbaijan.

etwinning MEP - cropped

“Tá an obair eTwinning atá ar bun againn tar éis cur go mór le scileanna TFC na páistí. Táid ag blagáil, ag déanamh podchraoladh, ag cruthú Powerpoints, ag úsáid Skype mar aon le bheith ag cleachtadh iliomad uirlisí teicneolaíochta eile mar chuid den clár eTwinning,” arsa Mairéad Breathnach, múinteoir sa scoil.

Táimid tar éis cairde idirnáisiúnta a dhéanamh, roinnt mhaith gradaim eTwinning a fháil agus bualadh le MEPs freisin mar thoradh ar ár bpáirt sa ghréasáin foghlama seo. Chabhraigh sé go mór inár n-iarrachtaí chun Brat Réalt Gorm a bhaint amach freisin anuraidh. Molaimid é go hárd na spéire!”