Athfhógairt: Post an phríomhoide i nGaelcholáiste an Phiarsaigh

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Athfhógairt: Post an phríomhoide i nGaelcholáiste an Phiarsaigh

Iarbhunscoil nua a bheidh ag oscailt don chéad uair i Meán Fómhair 2014 le freastal ar mhór-cheantar Dhún Droma, Co. Átha Cliath.

Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 1 Feabhra 2014.

Iarbhunscoil dheonach, ilchreidmheach, lán-Ghaeilge do chailíní agus do bhuachaillí is ea Gaelcholáiste an Phiarsaigh, atá faoi iontaobhas Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge agus a bheidh ag oscailt don chéad uair i mí Mheán Fómhair 2014.

Is féidir foirm iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh go cathaoirleach@gaelcholaiste.com. Glacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe mar aon le CV, go dtí 4in. ar an Aoine, 6 Nollaig 2013.

Athfhógairt is ea an folúntas seo.

Glacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe mar aon le CV, go dtí 4pm ar an gCéadaoin, 6 Nollaig 2013.

Tá tuilleadh eolais faoin scoil ar fáil anseo.