Acmhainní/Polasaithe

Polasaithe

Cosaint Leanaí

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Sláinte & Sábháilteacht

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Cód Iompair

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Frithbhulaíocht

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

  • Tá teimpléad náisiúnta ar fhrithbhulaíocht á ullmhú faoi láthair. Go dtí sin, molaimid do scoileanna úsáid a bhaint as Polasaí Frithbhulaíochta Ghaelscoil na Mí mar theimpléad. Tá sé ar fáil anseo.
  • Moltar do scoileanna úsáid a bhaint as na háiseanna atá ar fáil ag:  https://www.antibullyingcampaign.ie/ga/
  • Tá saineolas mar aon le hoiliúint agus comhairle ar fáil ó Ionad Frithbhulaíochta DCU ag: https://antibullyingcentre.ie/

Iontráil

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Cosaint Sonraí/GDPR

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Teagmhais Chriticiúla

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Nósanna Imeachta Idirghabhála & Gearáin

Polasaí le hathbhreithniú uair sa bhliain

Polasaithe Coitianta

 

Teimpléid Eile & Cáipéisí Úsáideacha