Fáilte curtha roimh iarratais ó phatrúin do ceithre scoil nua

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Fáilte curtha roimh iarratais ó phatrúin do ceithre scoil nua

Tá cuireadh tugtha ag an Aire Oideachais Ruairí Quinn do phatrúin scoile iarratas a chur isteach ar bhunscoileanna nua. Bunófar na scoileanna nua in 2014.

Bunófar na bunscoileanna nua i

  • Mainistir na Corann, Corcaigh
  • Sord, Baile Átha Cliath
  • Umhach Thrá/ An Rinn, Baile Átha Cliath Theas
  • Cnoc na Cathrach, Cathair na Gaillimhe.
  • Cuireadh tús leis an bpróiseas seo i mí Meithimh seo caite. D’fhógair an tAire Oideachais go mbunófar 20 bunscoil nua agus 20 meánscoil nua as sin agus 2017 chun freastal ar an ardú atá tagtha ar líon na ndaltaí sa tír.

    Osclaíodh seacht scoil nua i mí Meán Fómhair 2012 agus osclófar cúig scoil eile i mí Meán Fómhair 2013. Measann an Roinn Oideachais go n-ardóidh líon na ndaltaí bunscoile sa tír seo faoi 45,050 faoi thús na scoilbhliana 2017/2018.