TUISMITHEOIRÍ: Úsáid do ghuth!

Leagan Gaeilge (Click here for English version)

 

A Thuismitheoir/Chaomhnóir,  a chara,

Teastaíonn do chabhair chun an t-oideachas is fearr do do pháiste a chinntiú. Tá polasaí don Ghaelscolaíocht á fhorbairt ag An Roinn Oideachais agus beidh éifeacht mhór aige ar do pháiste. 

Tuigimid go léir na dúshláin a chuireann isteach ar scoileanna agus ar oideachas do pháiste: easpa múinteoirí, easpa acmhainní, easpa seirbhísí tacaíochta, easpa gaelcholáistí, easpa foirgneamh buan, srl. Is féidir leis an bpolasaí nua na dúshláin seo a réiteach ach caithfear iad a chur in iúl don Roinn. 

Tá guth tábhachtach agat mar thuismitheoir. Is féidir é a úsaid trí cheistneoir na Roinne a chomhlánú. Mar chabhair duit, tá freagraí samplacha ceangailte mar threoir nó a úsáid. 

Seo an gníomh is mó gur féidir leat a dhéanamh ar son oideachais do pháiste. Tá An Roinn ag éisteacht, úsáid do ghuth! 

 

Le dea-ghuí,

Ard-Rúnaí,

An Foras Pátrúnachta