13.3.2014 Oscailt Oifigiúil Ghaelscoil Phortlaoise – a great day!

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 13.3.2014 Oscailt Oifigiúil Ghaelscoil Phortlaoise – a great day!

cropped ceart príomhoide agus leasphríomhoide

Ba Sheachtain na Gaeilge í nuair a d’oscail Gaelscoil Phortlaoise a cuid doirse go hoifigiúil don chéad uair ar láithreán aoibhinn nua i gCnoc an tSamhraidh. (Thuas ar dheis, Dominic Ó Braonáin, príomhoide na scoile agus thuas ar chlé, Siobhán Uí Chuinn, leasphríomhoide na scoile.)

Bhí daltaí na scoile lárnach san ócáid, iad ag máirseáil taobh thiar den phíobaire sular chan siad Gaelscoil Phortlaoise (amhrán na scoile) agus Amhrán na bhFiann.

cropped ag canadh

Is ansin a ghearr an leasphríomhoide Siobhán Uí Chuinn an ribín dearg. Ba í Siobhán duine de na céad múinteoirí nuair a bunaíodh an scoil sa bhliain 1998. Bhí baint aici leis an gcúig suíomh ina raibh an scoil lonnaithe thar na blianta.

cropped ag gearradh an ríbín

Ina dhiaidh sin, chuaigh na daltaí agus na cuairteoirí go dtí an halla i gcomhair cupán tae. Beannaíodh an scoil ag Moinsíneoir John Byrne SP agus bhí tuilleadh siamsaíochta curtha ar fáil ó dhaltaí na scoile.

cropped giotáir

Ghabh an príomhoide, Dominic Ó Braonáin, buíochas le cách as ucht an ócáid iontach a cuireadh le chéile, thug sé ardmholadh do na baill foirne, do na tuismitheoirí agus do na páistí ach go háirithe.

“Táimid tagtha le chéile mar chlann Gaelach chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár gcultúr agus ar ár dteanga,” a dúirt sé.

“Níor fhreastail na suíomhanna ina raibh an scoil lonnaithe ar ár riachtanais ar fad. Anois, tá 16 seomra ranga againn, leabharlann, ríomhlann agus halla.”

Cropped Páistí ag canadh ceart
.