Oiliúint OLCS

Jill Mc Mahon

06/09/2022

Nuacht ar Fad | Oiliúint

Méan Fómhair 2022, 11rn, Zoom

Beidh seisiún oiliúna ar líne curtha ar fáil ag An Roinn Oideachais in éineacht le hIonad Tacaíocht Oideachais na hÉireann mar gheall ar OLCS Eochairchód na Roinne.

Tá an oiliúint seo á cur ar fáil do bhaill foirne scoile atá bainteach le ról “Ionchur Sonraí” ar OLCS.

Beidh an seisiún curtha i láthair ar Zoom agus mairfidh sé ar feadh uair a chloig go leith.

Is gá clárú le spás a chur in áirithe sa seisiún seo, féach clárúchán ag an nasc seo: https://eckildare-ie.zoom.us/webinar/register/WN_WGZh6JE0TAG1gYlxjYHGcg 

Má ta ceist ar bith agat i leith oiliúna seo nó eile, cur ríomhphost go: OLCStraining@education.gov.ie