Oiliúint/Príomhoidí

Clárúchán

Cláraigh le haghaidh seisiún oiliúna thíos:

Le teacht

Coinnigh súil amach don chéad sheisiún eolais eile

Féach Siar

Tá sleamhnáin, taifid is acmhainní ábhartha eile ó sheisiúin oiliúna ar fáil thíos:

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Ullmhúchán do chruinnithe
 • Cáipéisíocht do chruinnithe
 • Tuairisc an phríomhoide
 • Tuairisc an chisteora
 • Tuairisc aontaithe
 • Miontuairiscí – Cumadh &Scaipeadh
 • Ról an Rúnaí Taifead

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Poiblíocht na scoile
 • Na hardáin shóisialta
 • SAMPLA: Ceangail Facebook & Instagram
 • Leanúnachas & minicíocht
 • SAMPLA: Postáil a sceidealú
 • Brandáil na Scoile
 • Cur in aithne le Canva
 • SAMPLA: Póstaer scoile

 

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Forléargas ar na dualgais Sláinte agus Sábháilteachta 0:41
  • Lámhleabhair HSA & Treoirlínte 0:41
  • Sábháilteacht agus Sláinte a bhainistiú 2:15
  • Dualgais na mBord Bainistíochta 6:18
  • Dualgais fostaithe 7:07
 • Measúnú Riosca na Príomhghnéithe le hAoíchainteoir Ciarán Doyle ó Aston Lark/Allianz 14:16

Taifid

Cliceáil ar na híomhánna thíos le breathnú ar thaifid ar leith ó sheisiúin oiliúna:

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
PlayPause
previous arrow
next arrow

 

Nuacht is déanaí

Oiliúint