Oiliúint/Príomhoidí

Clárúchán

Cláraigh le haghaidh seisiún oiliúna thíos:

01.12.22 Deontais atá ar fáil do scoileanna

Déardaoin, 1 Nollaig 2022, Zoom, 7 i.n.

Do phríomhoidí

Tuilleadh eolais ag teacht go luath.

Cláraigh don seisiún anseo

Féach Siar

Tá sleamhnáin, taifid is acmhainní ábhartha eile ó sheisiúin oiliúna ar fáil thíos:

Ag Ullmhú do Chruinnithe Boird

15 Meán Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin an tseisiúin (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Ullmhúchán do chruinnithe
 • Cáipéisíocht do chruinnithe
 • Tuairisc an phríomhoide
 • Tuairisc an chisteora
 • Tuairisc aontaithe
 • Miontuairiscí – Cumadh &Scaipeadh
 • Ról an Rúnaí Taifead

Cumarsáid & Poiblíocht Scoile

29 Meán Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin an tseisiúin (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Poiblíocht na scoile
 • Na hardáin shóisialta
 • SAMPLA: Ceangail Facebook & Instagram
 • Leanúnachas & minicíocht
 • SAMPLA: Postáil a sceidealú
 • Brandáil na Scoile
 • Cur in aithne le Canva
 • SAMPLA: Póstaer scoile

Sláinte & Sábháilteacht

13 Deireadh Fómhair 2022

Faigh sleamhnáin An Foras Pátrúnachta (PDF) anseo

Faigh sleamhnáin Chiarán Doyle (bunleibhéal) (PDF) anseo

Faigh sleamhnáin Chiarán Doyle (iar-bhunleibhéal) (PDF) anseo

Breathnaigh ar thaifead ar YouTube anseo

Sa seisiún eolais seo, clúdaíodh:

 • Forléargas ar na dualgais Sláinte agus Sábháilteachta 0:41
  • Lámhleabhair HSA & Treoirlínte 0:41
  • Sábháilteacht agus Sláinte a bhainistiú 2:15
  • Dualgais na mBord Bainistíochta 6:18
  • Dualgais fostaithe 7:07
 • Measúnú Riosca na Príomhghnéithe le hAoíchainteoir Ciarán Doyle ó Aston Lark/Allianz 14:16

Taifid

Cliceáil ar na híomhánna thíos le breathnú ar thaifid ar leith ó sheisiúin oiliúna:

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
PlayPause
previous arrow
next arrow

Nuacht is déanaí

Oiliúint
Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha 2

Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha 2

Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha PC1/PC2 Maidir le hagallaimh PC1/PC2 is gá measúnóirí neamhspleácha a roghnú ón liosta aontaithe idir AFP agus an INTO.  Tá liosta reatha na measúnóirí neamhspleácha d'agallaimh PC1/PC2 glanta anois. Beidh cian-sheisiún oiliúna do...

Léigh Tuilleadh
Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG

Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG

Dianchúrsa Gaeilge & Ceardlanna Ábhair COGG 14-18 Lúnasa 2023 A Phríomhoidí agus a mhúinteoirí, a chairde, Bheimis faoi chomaoin mhór agaibh dá bhféadfadh sibh an t-eolas seo faoin Dianchúrsa Gaeilge agus Ceardlanna Ábhair a scaipeadh ar bhur bhfoireann.  Is deis...

Léigh Tuilleadh