Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

Dé Céadaoin 12 Márta 2014

Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Máirt 18 Márta 2014:

Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

Oiliúnóir: Eileen Flynn, Saineolaí Oideachais

Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.