Oscailt Oifigiúil Ghaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Oscailt Oifigiúil Ghaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh

Gaelscoil an Chuilinn oscailt oifigiúil 2 edited - Leo le Micheal

Thosaigh an Ghaelscoil seo amach i Meán Fómhair 2012 le rang amháin ina raibh 15 dalta. Tá forbairt shuntasach tagtha ar an scoil ó shin. Táthar ag súil le 32 dalta nua i mí Meán Fómhair seo chugainn.

Bhailigh slua mór daoine le chéile don ócáid. Bheannaigh an tAthair Dónal agus an Reachtaire Paul Houston an scoil. Labhair Alison Carruth, Cathaoirleach na scoile, agus an laoch spóirt, Mícheál Ó Muircheartaigh, faoin scoil.

Dúirt an tAire Joan Burton cúpla focal freisin thar cheann an rialtais. Bhí an tAire Leo Varadkar agus na Teachtaí Dála Patrick Nulty agus Joe Higgins i láthair chomh maith le triúr comhairleoirí ó Chomhairle Contae Fhine Gall. D’fhreastail Bláthnaid Ní Ghreácháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teo. ar an ócáid chomh maith.

Bhí príomhoide na scoile, Fergus Ó Conghaile an-sásta leis an ócáid. Ghearr sé an ribín agus rinne na páistí taispeántas iontach don slua. Dar leis, chuir siad deora i súile na ndaoine a bhí i láthair!

Gaelscoil an Chuilinn oscailt oifigiúil 1 edited fergus leis an ribin
Osclaíodh Gaelscoil an Chuilinn, atá lonnaithe i i mBaile an Tirialaigh, Báile Átha Cliath, go hoifigiúil ar an 18 Bealtaine.

Tá beirt mhúinteoirí fostaithe ag Gaelscoil an Chuilinn i láthair na huaire; Fergus Ó Conghaile agus Nóinín Ní Ghoill. Cé go bhfuil an rang naíonáin bheaga líonta don bhliain seo chugainn, táthar fós ag clárú dhaltaí nua don rang naíonáin mhóra agus rang a haon.

Beidh Naíonra an Chuilinn ag oscailt ag tús na scoilbhliana seo chugainn. Tá tuilleadh eolais maidir leis na naíonra nua ar fáil ar naionraanchuilinn@gmail.com.

Tá tuilleadh eolas faoin nGaelscoil seo ar fáil ar www.gaelscoilanchuilinn.ie

Gaelscoil an Chuilinn oscailt oifigiúil 5 edited fergus joan