Ócáid – Ag soláthar do scoileanna 17/12/15

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Ócáid – Ag soláthar do scoileanna 17/12/15

Is cuid lárnach de shaothar An Aonaid um Sholáthar do Scoileanna clár athchóirithe a chur i bhfeidhm. Is deis iontach an seimineár seo do bhaill agus do dhaoine ábhartha ó scoileanna teacht agus plé le muintir ón Aonad féin .i. na daoine a aontaíonn conarthaí ar son scoileanna. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeidh glór na scoile le cloisteáil uathu siúd a bhíonn ag feidhmiú ar son na scoileanna. Tugann an seimineár seo an deis seo do scoileanna eolas fiúntach a roinnt agus cumarsáid a dhéanamh ar ardleibhéal. Ní mór clárú don imeacht ar ríomhphost go denise.omalley@ul.ie Tá teorainn ann ó thaobh líon na ndaoine agus moltar mar sin d'áit a chur in áirithe chomh luath agus is féidir. 

Is é an Dr. Stephen Kinsella a bheidh mar aoichainteoir ar an lá. Is léachtóir sinsearach san eacnamaíocht é an Dr Kinsella in Ollscoil Luimnigh. Is comhairleoir do Bhanc Shasana é, ball den Údaras Um ArdOideachas. Is colúnaí é freisin leis an Sunday Business Post.

Tá clár an lae le fáil anseo.

 

SPU_2