Obair na cigireachta go Meitheamh 2021

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Obair na cigireachta go Meitheamh 2021

Tá eolas breise maidir le rannpháirtíochtaí comhairleacha, taighde agus meastóireachta na Cigireachta le scoileanna sa scoilbhliain reatha ar fáil sna ceangaltáin thíos.

Tagann an t-ábhar seo le ciorclán 0040/2020.

Tá ciorclán na Roinne le fáil anseo.

Tá cur i láthair na cigireachta le fáil anseo.