Nuachtlitir ó Phríomhchigire na Roinne Oideachais

Jill Mc Mahon

11/12/2023

Ciorcláin | Nuacht ar Fad | Riachtanais Speisialta

Nuachtlitir ó Phríomhchigire na Roinne Oideachais, Nollaig 2023

Is mise Yvonne Keating, an Príomhchigire sa Roinn Oideachais. Oibrímid don Rialtas agus don phobal, chun a chinntiú go bhfuil na deiseanna foghlama is fearr ag gach leanbh agus duine óg, bíodh siad i suíomhanna fhoghlaim agus chúram na luathóige, nó i scoileanna. Leis an nuachtlitir seo cuirtear in iúl duit cad a dhéanann cigirí scoile agus cén chaoi a mbíonn ar gcuid oibre ina chabhair do scoileanna tacaíocht níos fearr a thabhairt do scoláirí cosúil leat féin.