NUACHT NA ROINNE: Tuarascálacha Príomhchigire

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / NUACHT NA ROINNE: Tuarascálacha Príomhchigire
Tháinig Tuarascáil an Phríomhchigire (2016-20) amach inné, 23 Márta 2022.
Léigh an tuairisc i dtaobh scoileanna lán-Ghaeilge ó leathanach 114 sa cheangaltán seo.
Tuilleadh eolais ar shuíomh na Roinne:
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/1b90ce-none/