0004/2022: Riaracháin Scoileanna

Jill Mc Mahon

06/04/2022

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

Iarrtar ar scoileanna aird a thabhairt ar an bhfaisnéis seo a leanas le linn dóibh oibríochtaí rialta a phleanáil agus a ullmhú. Tá trí mhír i gceist anseo: a mheabhrú gan táillí a ghearradh i leith ligean isteach i scoileanna agus i leith rollú scoile; a chinntiú go gcoinnítear oiliúint garchabhrach cothrom le dáta; agus breithniú a dhéanamh ar an ról mar Thathantóir Fuinnimh/Inbhuanaitheachta a chur ar áireamh i bhfoireann bhainistíochta na scoile.

Léigh Nóta Faisnéise SD 0004/2022 anseo